Niekiedy jest tak, że dana firma reklamuje swe usługi, dodając iż przy realizacji korzysta z materiałów, produktów, sprzętu innej renomowanej firmy. Wówczas oferta wydaje się bardziej atrakcyjna, ale jednocześnie możemy tu zauważyć, że w reklamie takiej ukryta jest rekomendacja dla innej firmy. Jest to współpraca, która może wynikać z networkingu.

personal-791366_640Usługodawca wystawia niejako referencje dla sprzedawcy, z którego asortymentu korzysta i obie strony liczą wówczas na zwiększenie sprzedaży, czy to usług, czy towarów. Takie działania w biznesie są czymś powszednim. Jednak by do tego doszło trzeba najpierw zawrzeć pewne porozumienie, poznać ofertę ewentualnego kontrahenta i dlatego mamy na rynku do czynienia z organizacjami biznesowymi umożliwiającymi pozyskiwanie nowych kontaktów. Networking dla sprzedawcy to jedno z kluczowych działań takich organizacji jak choćby BNI. Organizowanie spotkań, szkolenia, rozmowy z klientami, analiza rynku zbytu, porady i wymiana doświadczeń są bardzo istotne dla każdego handlowca.

Nie mniej ważna okazuje się aktywna sprzedaż. Nie możemy bowiem być bierni i właśnie zawieranie kontaktów, reklamowanie swoich produktów, umiejętne nakłanianie klientów do swych ofert, wszelkiego rodzaju promocje, a w dużej mierze również korzystanie z możliwości, jakie daje nam Internet to działania, które mogą wpłynąć na rozwój firmy, wzrost przychodów i budowanie marki. Dlatego też taka organizacja biznesowa jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla małego, jak i dużego przedsiębiorcy.

Źródło: www.bnipolska.pl