Założona w 1985 roku organizacja BNI jako biznesowa i profesjonalna organizacja referencyjna, obecnie jest największą pod względem grup networkingowych i ilości aktywnych członków tego typu organizacją. Swoich członków uczy jak budować osobistą sferę kontaktów oraz jak wykorzystywać szkolenia, żeby pozyskiwać nowych klientów i partnerów biznesowych. Została stworzona po to, aby jej członkowie mogli nawiązywać i wymieniać się kontaktami oraz otrzymywać więcej rekomendacji.

businessmen-42691__180Cotygodniowe spotkania networkingowe odbywają się na początku dnia, podczas śniadań. Trwają 90 minut. Przy wspólnym stole realizowany jest dwudziestopunktowy program każdego spotkania, który obowiązuje na całym świecie. Jego ścisłe przestrzeganie zapewnia efektywność spotkań i maksymalne wykorzystanie możliwości biznesowych przez każdego
z członków.

Wśród harmonogramu przewidziano najważniejszy punkt dotyczący 60-sekundowych autoprezentacji uczestników spotkań BNI. Podczas takiego wystąpienia każdy ma okazję do przedstawienia się i krótkiego, aczkolwiek w miarę szczegółowego opisu swojego biznesu, który pozwoli pozostałym członkom lepiej zrozumieć jego cel i idee.

Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Jeżeli członek nie może być obecny powinien przysłać na spotkanie zastępcę. Wyjątkowo może być usprawiedliwiona nieobecność jedynie potwierdzona zaświadczeniem medycznym.

Ważnym elementem budowania sieci kontaktów biznesowych jest fakt, iż tylko jedna osoba z danej branży może dołączyć do grupy BNI. Chodzi, bowiem o to, aby poszerzać swoje kontakty w jak najszerszych, niezdublowanych kręgach.

Źródło: http://www.bnipolska.pl/