Szczególnie młodzi przedsiębiorcy, którzy nagle z pracy na etat przeszli na własna działalność, zaczynają odczuwać pewne braki, które dawała im wcześniejsza praca pod przywództwem, w jakimś konkretnym zespole. Chodzi nie tylko o mobilizację do pracy, ale również o szereg innych kwestii. Na szczęście, by zaspokoić te braki wcale nie trzeba wracać na etat i porzucać firmy, która daje lub ma szansę dać nam duże przychody. Można wstąpić do organizacji dla biznesmenów typu BNI Polska.

Dla BNI Polska organizacja spotkań biznesowych to jeden ze stałych punktów w harmonogramie prac. Co tydzień jej członkowie mogą się spotkać, a wręcz mają taki obowiązek. W ten sposób niejako naturalnie następuję poznawanie nowych biznesmenów, a tym samym budowanie sieci kontaktów zawodowych co przekłada się na zwiększenie zysku. Dodatkowo uczestnicy mają szansę zauważyć inne punkty widzenia, poprawić swoje umiejętności sprzedażowe, bardziej zmotywować się do pracy oraz posiąść nową wiedzę, która jest przekazywana nie tylko podczas szkoleń i kursów, ale również poprzez udostępniane dla nich materiały, prezentacje, artykuły czy podcasty.

Udział w spotkaniach dla przedsiębiorców to także doskonały sposób na przypomnienie sobie zasad pracy członków organizacji, ustalenie priorytetów i celów, które w najbliższym czasie chcemy osiągnąć. A to pomaga uporządkować pracę, a co za tym idzie również odnieść większe zyski z zadań, którymi się zajmujemy.

artykuł powstał przy współpracy z http://www.bnipolska.pl/