BNI Polska działa w kraju od 2006 roku i już może pochwalić się ponad tysiącem członków zrzeszonych w ramach organizacji. Ludzie biznesu i przedsiębiorcy spotykają się w ramach swoich grup na cotygodniowych śniadaniach, na których wymieniają się wartościowymi rekomendacjami.

To nie są zwykłe informacje, nie chodzi przecież o szybkie załatwienie własnego interesu. Organizacja patronuje wszystkim tym, którzy oferują usługi o wysokiej jakości i którym zależy przede wszystkim na nawiązywaniu dobrych i długotrwałych relacji biznesowych z innymi firmami.

BNI Polska monitoruje skuteczność swojej działalności – podsumowanie roku 2014 to wymiana przez jej członków rekomendacji o łącznej wartości ponad czterdziestu ośmiu milionów złotych. Taki sukces to wynik rzetelności i etycznego działania. Przedsiębiorcy współpracujący w ramach organizacji wiedzą, że na wiarygodność pracuje się latami, a życzliwość i zaufanie klientów zdobyć można jedynie uczciwością oraz oferowaniem usług najwyższej jakości. Dzięki wzajemnym rekomendacjom, firmy rozwijają swą działalność na polskim rynku, dokonując też ekspansji na rynki światowe.

Grupy członkowskie oferują ponadto możliwość nieustannego rozwoju i zdobywania wiedzy w ramach konferencje biznesowe 2016, szkolenia i warsztaty, które przygotowują przedsiębiorców do działania w nieustannie zmieniającym się świecie nowoczesnego biznesu. BNI uczy, że współpraca i zaufanie to podstawa sukcesu każdej firmy.